Византия

Анотация: 

ВИЗАНТИЯ е била един от най-главните органи за развитието на човечеството; тя е била необходимата връзка между Азия и Европа, между античния и модерния свят. Чрез нея можаха да минат в Европа идеите и науките на персийците, на арабите и на китайците; чрез нея можаха да се запазят традициите на класическа Гърция до момента, когато италианци и французи успяха да ги отделят от варварството. От V до XVI в. никой народ не е имал такава висша историческа мисъл, както гръко-римляните в Константинопол.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Страници: 
318
ISBN: 
954-9991-05-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран