Древнокитайски мислители

Анотация: 

Бедите на целия свят произхождат от дребни неща, както голямото дело произхожда от малки.
Безграничната добродетел е същото като недостига й; разпространяването на добродетел е същото като разхищаването й.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Страници: 
58
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран