Практика и теория на индивидуалната психология - част първа

Анотация: 

ЗА АВТОРА:
Авторът Алфред Адлер е роден през 1870 г. във Виена. Той избира професията на лекар, Която по-Късно упражнява дълги години във Виена. През 1902 г. Зигмунт Фройд го поКанва да се присъедини Към изследователския му еКип; в хода на съвместната им работа Адлер развива свои собствени Възгледи, таКа че през 1911 г. се стига до един отКрит разрив между тях. Адлер обосновава своите схващания за индивидуалната психология чрез създаването на своя собствена школа и собствено списание. От 1925 г. той често пътува до САЩ, Където през 1935 г. се установява окончателно. Тук психологията му намира голямо уважение и признание и до днес. Алфред Адлер умира през 1937 г. в Абърдийн по време на едно свое пътуване за изнасяне на лекции.
ЗА КНИГАТА:
„ИндивидуалнопсихологичесКото изследване се стреми Към задълбочаване опознаването на човека, Което може да се почерпи само от разбиране отношението на индивида Към неговата социално определена задача. Само линията на движение, по която може да си представим и да почувстваме социалната активност на дадена личност, ни дава обяснение за степента на сливане на човека с изискванията на живота, на ближния, на вселената. Тя ни дава обяснение за характера, за поривите, за неговите телесни и духовни желания. Тя може да се проследи от нейното възникване по времето на създаване на Аза (намиране на себе си) и ни показва там, в най-ранната позиция на човешката рожба, в първата съпротива Към обкръжаващия я свят формата, силата на желанието и опита то да бъде преодоляно. През тези най-ранни детсКи дни, лутайки се и неосъзнато, детето създава своите шаблони, своята цел, образец за подражание и плана си за живот, Който то следва осъзнато-неосъзнато. Като пример му служат всички възможности за успех и примера на другите победители. Рамките му поставя обкръжаващата го култура."

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Местоиздаване: 
София
Страници: 
215
ISBN: 
954-8910-01-2
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция