Теория и практика на консултирането и психотерапията

Издание: 
Девето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2015
Местоиздаване: 
София
Страници: 
507
ISBN: 
978-619-152-596-6
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран