Въведение в психоанализата

Анотация: 

В книгата са изложени практическите начала на дентрираната към клиента психотерапевтична техника. Във философски план е потърсен смисълът на човешкия живот и е отнесен към житейската практика на индивида. Утвърждава се позитивният възглед
за човека _ _човек по природа е. добър". Изведени са важни , следствия за смисъла на науката не като контролираща и манипулираща човек, а като даваща му нов опит. Описани са редица методики за проверка на хипотезите и резултатите от прилагането на предлаганата психиатрична техника.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1990
Местоиздаване: 
София
Страници: 
549
ISBN: 
9531273511/0436_1_90
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран