Кинезитерапия в гериатрията и геронтологията

Анотация: 

С настоящото ръководство сме си поставили за цел да пречупим проблема за гериатрията и геронтологията през призмата на кинезитерапията. Изхождайки от тук ние търсим същността, ролята и мястото на кинезитерапията в общия комплекс от средства, форми и методи, с които се цели постигане дълголетие и борба със симптомите на стареене. Учени и специалисти неуморно търсят експериментират и предлагат разнообразни средства и методи за борба със стареенето и удължаване живота на хората. Уви, старостта се оказва непоклатима, а това дава да се разбере, че подмладяване на вече остарелите, клетки, тъкани, органи и организма като цяло не могат да се възродят. Единствената алтернатива е активизирането на протичащите процеси и забавяне в максимални граници процеса на стареене. А именно недопускане ранно и преждевременно скъсване с активният начин на живот и бит.
С настоящето ръководство целим да допринесем макар и с малко нещо в общата борба за дълголетие срещу ранното физическо и психическо остаряване на хората, за тяхното дълголетие и творческа активност, за тяхната самостоятелност и независимост.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
244
ISBN: 
954-323-139-7
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран