Никомахова етика

Автор: 
Анотация: 

Сред произведенията на Аристотел, третиращи проблемите на т.нар. практически науки, се открояват етическите му трактати. „Никомахова етика", „Голяма етика" и „Евдемова етика" съставляват „етическия корпус" на огромното литературно наследство на античния мислител. Между тях съществува неделима връзка: те са съдържателно близки; Концептуално и даже текстуално отчасти съвпадат.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Страници: 
317
ISBN: 
954-8010-31-1
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран