Реторика

Автор: 
Анотация: 

«Реториката», чийто пръв български превод читателят държи в ръцете си, принадлежи към езотеричните съчинения на Аристотел. Това означава, че тя е била използувана от философа при преподаванията му в сравнително тясната среда на Перкпатетическата школа, докато до широката публика били адресирани т. нар. екзотерични съчинения. Следователно «Реториката» има съществена близост до «Поетиката» (или, за да предадем с по-голяма точност заглавието на оригинала, до трактата «За поетическото изкуство»). Самата проблематика на «Реториката» предполага кръг от читатели и тълкуватели на идеите й, по-тесен от онзи на «Поетиката», и това поне до известна степен обяснява защо Аристотело-вото съчинение за ораторското изкуство е оставало винаги по-назад в интереса на учения свят.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Страници: 
238
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран