Ефективна бизнес комуникация

Анотация: 

Монографията включва:
Природа на бизнес комуникацията
Говорене и слушане в бизнеса
Език на тялото
Как да усъвършенстваме телефонните умения?
Преговори: тактики и техники
Интервю за работа: печелившото поведение
Бизнес кореспонденция
Успешно корпоративно облекло

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Страници: 
380
ISBN: 
978-954-92346-4-0
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Без корекция