Комуникационна политика

Анотация: 

Книгата включва:
Комуникационна политика
Връзки с обществеността
Реклама
Насърчаване на продажбите
Лични продажби
Маркетинг на взаимоотношенията
Интегрирани маркетингови комуникации
Маркетингова комуникация или пазарна манипулация

Издание: 
Допълнено и преработено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2014
Местоиздаване: 
София
Страници: 
320
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран