МАНИПУЛАТИВНИ ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ В ПЕЧАТА

Анотация: 

Тази книга е продукт на близо десетгодишни наблюдения и изследвания върху променливия и неустойчив облик на новата българска преса, а също върху теоретичното осмисляне у нас и в чужбина на поставяните от нея и сходните й явления проблеми. Възгледите на авторката през този период се променяха заедно с променящия се обект и търпяха развитие понякога синхронно, понякога твърде различно от преобладаващите обществени и специализирани оценки. Напоследък ситуацията в българската преса сякаш се поизбистри, а отегчението и неодобрението към нея от филологическия лагер като че ли става все по-единодушно, при това пренебрегвайки напълно усилията й за промяна. Все по-често, особено сред младите журналисти, се чуват и мнения, че независимата българска преса така и не се е състояла. Затова ни се струва навременно и важно тъкмо в този момент да предложим и своите наблюдения, обобщения и оценки на това. какво се състоя и какво не в нашата най-нова пресжурналистика, какви естествени или направлявани процеси протичаха в нея и с какви обществени, културни и езикови резултати.
Гледната точка на предлаганото изследване е лингвистична, т. е. подчертано външна по отношение на журналистическия текст. По-трудно е да се определи тя обаче в полето на лингвистиката -може би колкото стилистична, толкова и социолингвистична, което пък вече значи - твърде рискована и провокираща. Тъкмо това я и доближава до описвания обект.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Страници: 
158
ISBN: 
954-90591-2-8
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран