Нова българска литература до първата световна война

Анотация: 

-Сред изобилието от изследвания върху българското литературно наследство между Освобождението и Първата световна война настоящото помагало не си поставя задачата да добави .още един прочит". Макар, разбира се, да се предлагат и собствени разработки за определени, творби и автори (за "Под игото", за българската литература от началото на XX век), основната цел е друга
- да се поднесат на учениците и кандидат-студентите аналитични постановки, които биха ги улеснили в работата им над разглеждания в десети клас материал. Това наложи и реферативно-библиографските бележки. Те насочват към нови или по-отдавнашни изследвания - някои са популярни, а други са останали по-малко известни - които са се оказали плодоносни в подхода към литературните факти.
Хронологичната таблица и терминологичните пояснения имат същата цел - по-цялостна ориентация за културните и литературните явления през разглеждания период и малко по-голяма "въоръженост" с най-употребявани понятия в съвременното литературознание.
Дано предложеният първи опит за такова помагало изиграе известна положителна роля в подготовката на младите хора, в изграждането им като приемници - все едно професионални или не
- на българската литература.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
Пловдив
Страници: 
311
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран