Практическо ръководство по лечебна физкултура

Учебник за рехабилитатори
Анотация: 

УЧЕБНИК ЗА ИНСТИТУТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗДРАВНИ КАДРИ СЪС СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1985
Местоиздаване: 
София
Страници: 
276
ISBN: 
06/95343/4783 — 26 — 85
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран