Безконтактен масаж

Анотация: 

Нетрадиционната медицина със своя богат спектър от лечебни средства и методи е доказала своята ефективност - помогнала е и помага на хората. Научни изследвания търсят и изясняват възможностите на различните методи на лечебно въздействие.
Енергията и материята са две неделими страни на едно цяло, наречено природа. И докато проявите на материята са по-осезаеми, то същността на енергията се доказва само с апаратура. Все още обаче няма апаратура, която може да измери всички параметри на човешкото биополе. Но то съществува, въздейства, лекува. В това сме се убедили след шестгодишно лечение с безконтактен масаж на повече от 1000 пациенти.
В книгата са включени заболяванията, при които безконтактният масаж помага. За хората, които умеят да контролират своите енергийни потоци , е посочено как да направляват енергията при лечението на болни.
За хората, които искат сами да си помогнат, сме включили начините за лечение с природни средства и
различни масажни техники.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
88
ISBN: 
954-8232-66-9
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран