Организационна култура

Издание: 
Трето преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Страници: 
193
ISBN: 
954-494-642-8
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция