Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието

Автор: 
Анотация: 

Тази книга е четвърто преработено и допълнено издание на една от най-продаваните книги на ИК „Труд и право".
В периода след излизането на третото издание през 2009 г. се приеха сериозни промени както в Кодекса на труда и в другите трудови закони, така и в цялостната подзаконова нормативна уредба по тяхното прилагане. Обогати се и се усъвършенства и практиката по уреждане на трудовите отношения в предприятието. Така възникна потребност книгата да се допълни с няколко нови процедури, а много от включените в предходното издание процедури - да се актуализират и прецизират.
Това издание Ви предлага практически всички административно-правни процедури по уреждането на индивидуалните и колективните трудови отношения в предприятието. А в приложените към всяка процедура приложни документи се съдържат и експертно разработените вътрешни актове на предприятието.
Така книгата придобива стойност на истински наръчник по уредбата на трудовите отношения и по управлението на човешките ресурси в предприятието. Изданието ще подпомогне работодателите и техните екипи, а така също и работниците и служителите и техните организации. То ще бъде полезно за всички специалисти по труд и управление на персонала.
Процедурите и приложните документи, разработени в тази книга, се съдържат и в компютърния информационен продукт на
ИК „ Труд и право" - „ЕПИ Труд и социално осигуряване". Това позволява директното им прилагане в управленския процес на предприятията.
Всички процедури, вътрешни актове и приложни документи в тази книга се съдържат и в компютърния информационен продукт на ИК „Труд и право"
„ЕПИ Труд И социално осигуряване".
Компютърната програма на продукта разполага с всички възможности за работа с информационния масив и позволява попълване на екран и принтиране на приложните документи.

Издание: 
Четвърто преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
978-954-608-186-5
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран