Справочник на семиотичните термини

Анотация: 

Предложеният справочник представя основните термини, използвани в съвременната семиотика. Той е необходимост за всеки, който се занимава с проблемите на философията, културологията, изкуствознанието, теорията на литературата, лингвистиката, психологията. Справочникът е предназначен за учени, студенти, учители и ученици от специализираните училища.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
Шумен
Страници: 
156
ISBN: 
954-8164-02-7
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция