Граматика на съвременния български книжовен език в 3 тома

Морфология - част втора
Автор: 
Том: 
Втори
Издание: 
Трето издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1998
Местоиздаване: 
София
Страници: 
367
ISBN: 
954-584-241-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран