Граматика за всички

Популярно описание на българския език
Анотация: 

В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и в средното училище. Терминът граматика е използуван в по-широк смисъл.
Книгата е предназначена за широк кръг от читатели -ученици и възрастни, които се интересуват от българския език. които го изучават или просто милеят за него. Тя е наистина граматика за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.
Такива книги у нас за разлика от други страни са голяма рядкост. Надяваме се. че тя ще отговори на една реална необходимост и ще запълни една съществуваща празнина в българската граматична литература.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Страници: 
299
ISBN: 
954-02-0025-3
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран