Български синтаксис

Управление и свързване
Анотация: 

морфологични форми се проявяват при изричане на всяко съобщение. Не може обаче да има съобщение с произволно извадени словоформи от някакъв речник - тяхното съединяване се подчинява на определени принципи, които все още не са установени докрай. Много от тях все пак имат семантично оправдание. Такива основни синтактични понятия, без които не може да мине нито една синтактична теория, като семантични роли на аргументи или свързване от антецедент, образуват семантичните основи на изречението, върху които се градят други принципи, с различна степен на абстракция.
Задачата ни тук е да представим основните синтактични явления в българския език от гледище на една теория. Ще работим главно с понятията и твърденията на генеративната синтактична теория за управлението и свързването (съкратено ТУС), изложена от американския лингвист Н. Чомски.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
Пловдив
Страници: 
209
ISBN: 
954-423-047-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран