Увод в езикознанието

Помагало за студенти
Анотация: 

През последните десетилетия у нас бяха обнародвани няколко помагала по Увод в езикознанието от български автори, а също и превод на книга от немски учен. За съжаление обаче те отдавна са изчерпани.
За да запълним поне отчасти тази недопустима празнота, решихме да издадем настоящото помагало. То не представлява пълен курс по съответната университетска дисциплина. Подбрахме възлови (а в редица случаи и много трудни за студентите) теми от различни дялове на науката за езика. Студентите (а и други читатели, интересуващи се от лингвистичната проблематика) биха могли да ползват допълнително някои от заглавията от български или чуждестранни автори, включени в подбраната библиография в края на книгата.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1997
Местоиздаване: 
Пловдив
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран