Писатели и проблеми

ИЗБРАНИ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИ! И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНИ СТАТИИ
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1965
Местоиздаване: 
София
Страници: 
628
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран