История на Османската империя - XIV-XX век

Анотация: 

Тази книга е най-пълното изследване на тази тема от български учен и разглежда задълбочено и в увлекателен стил всички аспекти на историческото развитие на Османската империя - от зараждането, през възхода и апогея до мъчителния крах.
Разгледани са политическите и социални процеси, военната организация, икономическата структура, етническото и религиозно разнообразие, духовната и материална култура на империята.
Освен илюстрациите и приложенията, в книгата са включени хронологичен указател, списък на султаните от Османската династия и терминологичен речник.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
954-9541-53-3
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция