История на България 681-1960

Анотация: 

Двутоммният труд - учебник История на България (681-1960) е предназначен за нуждите на Националния лицей за чужди езици и култура - "Св. Константин - Кирил философ" при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Издава се по поръчка на лицея.
Авторите са хабилитирани преподаватели от Софийския и Търновския университет от Университета за национално и световно стопанство - София, учени от Института за история при БАН. Отърсени от отминали и нови идеологеми, на строго научна основа, те осмислят най-пълно съдбата на българския народ, от създаването на българската държава до края на 50-те години на XX век. При разработването на проблемите авторският колектив използва стари и нови постижения на историческата наука. Правят се и преоценки на редица проблеми (доколкото позволяват научните изследвания, виждания и позициите на авторите), до скоро обременявани или анализирани и оценявани през призмата на задължителни догми.
Възприетата структура на учебника е съобразена с кандидат-студентските програми по История на България за всички висши учебни заведения в страната. За първи път този труд обхваща най-пълно и целият необходим материал за кандидатствуване във ВУЗ.
Двутомникът (учебник) ще бъде полезен за учениците от всички хуманитарни гимназии и другите средни училища, за кандидат-студенти, студенти, учители и широк кръг читатели, проявили интерес към сериозното историческо четиво.

Том: 
том втори
Издание: 
о издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
530
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран