Трудово право

Специална част
Анотация: 

Пред вас е продължението на издадените през 2009 г. Лекции по трудово право. Обща част. Това продължение е посветено на най-големия и с главно значение за трудовото право дял първи от неговата специална част - индивидуалното трудово право. То е плод на дългогодишния ми научно-преподавател-ски опит в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Надявам се да бъде един, но не и единствен, източник за подготовка на студентите не само за изпита по трудово право, но и за прилагането на трудовото право, и за усъвършенстване на неговата правна уредба.
Лекциите са съобразени с учебната програма по трудово право в Софийския университет „Св. Климент Охридски", както и с действащото законодателство и съдебната практика към 31 декември 2010 г.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2011
Местоиздаване: 
София
Страници: 
541
ISBN: 
9789540731940
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция