Трудово право

обща част - лекции
Анотация: 

От автора:
Дългогодишният ми научно-преподавателски опит познава добре трудностите в подготовката на студентите по учебната дисциплина трудово право. Те са и обективни - голяма по обем и разнообразна по съдържание материя, динамично законодателство, променлива съдебна и административна практика, но и субективни - общо подценяване на тази учебна дисциплина, неразбиране на нейното значение както за цялата правна система, така и за всеки човек. Представеният курс от лекции е опит да се помогне в подготовката. Той не може нито да измести, нито да замени наличните учебници от изтъкнати мои колеги, от които и аз съм се учила, и вече богатата българска и достъпната чуждестранна трудовоправна литература. Курсът систематизира основата на лекциите, които изнасям през годините пред студентите от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", но отчита и опита ми от ръководството на семинарни занятия. Надявам се да бъде полезен. Ще се отнеса с внимание към всяка препоръка за неговото усъвършенстване.
В представеното издание е включена общата част на трудовото право. В следващите издания ще бъдат представени съответно индивидуалното и колективното трудово право. Този подход е обусловен от краткия период от време, в който трябваше да бъде подготвен курсът, а и от относителната обособеност на отделните части. Той позволява и отчитане на препоръките по всеки предходен в подготовката на следващите томове.
Курсът е съобразен с учебната програма по трудово право в Софийския университет „Св. Климент Охридски", със законодателството и съдебната практика към 7 септември 2009 г.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Страници: 
155
ISBN: 
978-954-07-3008-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция