География на България

Природна и социално - икономическа: за кандидат студенти
Анотация: 

Уважаеми читатели, книгата пред Вас разглежда различни аспекти от Географията на България, съобразена с действащата програма на МОН за Средното образователно училище. На тази основа са съставени кандидатстудентските програми за висшите училища в страната, в които се държи изпит по География на България. Разработени са всички теми, независимо от известните различия в програмите на СОУ и кандидатстудентските изпити за различните ВУЗ.
Разширеното и по-задълбочено научно разглеждане на съответните теми позволява обогатяване на географските познания и отлично представяне на конкурсните изпити. Оригиналният илюстративен материал цели да представи по-пълно разглежданите Въпроси и проблеми, както и да задълбочи знанията за природата, населението и стопанството на България.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Страници: 
338
ISBN: 
954-18-0134-Х
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция