Ръководство по лечебен масаж

Анотация: 

Прекалено голямата зависимост на съвременния човек от лекари, медикаменти, инжекции не му позволява да види възможността за природното възстановяване на организма. В настоящото помагало ще бъде изяснено как да си помогнем със самомасаж, избягвайки лекарствата, как да се предпазваме от болести с лесно приложими и безвредни методики. Масажът е едно от ефикасните природни средства за подобряване на здравословното състояние, като "събужда" и увеличава естествените и удивителни енергии на организма (1 г от тялото на човека излъчва 10 000 пъти повече енергия от 1 г от масата на слънцето). Човек приема отвън енергии и ги излъчва в кръговрат с денонощен цикъл. Биоенергиите протичат по повърхността на тялото и в дълбочина към органите по определени направления, наречени меридиани. По меридианите са разположени биологично активни (акупунктурни) точки, в които се извършва най-големият енергообмен. От тези точки енергиите протичат по меридианите към съответни, отговарящи на тях, вътрешни органи. При заболяване се нарушава протичането на енергиите в акупунктурните точки, по меридианите или във вътрешните органи. Самомасажът цели възстановяване на правилния енергообмен и чрез това оздравяване на органите чрез въздействие върху съответните им точки и меридиани по повърхността на тялото.
Предлаганите от нас методики на самомасаж са показали добрия си ефект при многовековното им прилагане, особено в Китай, Япония, Монголия, а напоследък в ОНД, САЩ и някои европейски страни. Те съдържат ефикасните методики преди всичко на акупресурата, но също така и похвати от системите на източната медицина "шиацу", "до-ин", от монголския масаж и от класическия масаж. Най-съществено място поради своята ефикасност заема основната методика - акупресурата -натиск в точките на акупунктурата.
Комплексното приложение на различни похвати от няколко ефикасни системи - източни и на класически масаж, има за цел постигането на по-голям ефект, съчетаващ благоприятното въздействие на всеки един от тях поотделно и като съвкупност. Така се постига по-цялостно общо въздействие върху организма, както и по-ефикасно повлияване по отношение на самото заболяване.

Издание: 
Второ преработено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Страници: 
151
ISBN: 
954-420-208-0
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран