Метафората

Автор: 
Анотация: 

Нито една от идеите на първото издание не е ревизирана. Човек трудно се отказва дори и от грешките си. Но затова пък лесно ги допълва, разширява и задълбочава... Това издание само допълва, разширява и задълбочава предишното.
София, 1986
Исак Паси

Издание: 
Второ допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1988
Местоиздаване: 
София
Страници: 
115
ISBN: 
9532222211/0428-5-88
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция