Стратегии на бизнеса

Анотация: 

Известно ми е, че бизнесът в България поразително наподобява амазонска джунгла. И ние сме срещали неприлично богати митничари, виждали сме бейзболна бухалка и познаваме "стратегията" й, глобявали са ни за превишена скорост без квитанция. Но знаем също и, че нашата държава не може да остане изолиран остров сред бизнес цивилизацията на Европа и света.
Ето защо книгата, която държите, е писана не с едно, а с повече наум. Направих всичко, което беше по силите ми, сериозната наука, лежаща в основата й, да бъде поднесена максимално разбираемо и максимално полезно за ежедневната практика. За целта трябваше да жертвам имиджа си на много умен и ерудиран човек: никъде в текста няма излишни чуждици и умопомрачителни изрази, с които - особено във финансовата област у нас напоследък - е много модерно, приятно и доходоносно тривиални неща да се представят за много сложни, а авторът им - за много учен.
Но всъщност тук има не само наука. Използван е натрупаният многогодишен сладък и горчив опит на стотици фирми от цял свят, концентриран в някои от водещите центрове за бизнес обучение и консултации в света - Харвардската бизнес школа, Лондонската школа по икономика и политически науки, Католическия университет в Милано и няколко университета и консултантски бюра в Токио, Киото и Осака. Ползван е и собственият опит на автора като консултант по бизнес. Навсякъде, където е било нужно и възможно, са давани примери с известни и "патили" компании от цял свят. Накрая, по силата на специална договореност, която имам с Харвард, са адаптирани и приложени някои от най-известните и хубави казуси (практически ситуации, подлежащи на анализ и вземане на решение), които там ползват за обучение по бизнес стратегия.
Бих искал да изкажа специална благодарност на проф. Майкъл Портър, проф. Томас Пайпър, проф. Джеймз Хескет, проф. Бенсън Шапиро, проф. Джон Котър - преподаватели по бизнес администрация в Харвардската бизнес школа, на проф. Наото Сасаки от Университета в Цукуба и проф. Таканака от Асоциацията на консултантските фирми на Япония. Без тяхната безценна помощ настоящата книга едва ли би била възможна. Благодаря и на студентите, които - както винаги - бяха ентусиазиран и критичен коректив, и на семейството и приятелите, които не само ме изтърпяха, докато пишех, но и помагаха според силите си в трудния път от ръкописа до книгата.
Настоящото второ издание на книгата се наложи преди всичко поради окуражаващия за България факт, че значителният тираж на първото издание се изчерпи за много кратко време. Промените в новото издание не са значителни и се свеждат главно до отстраняване на някои досадни пропуски и грешки в текстовете и оформлението.
Междувременно книгата получи признание не само от читателите, но и от научната общност. Тя бе поръчана от Public Library - New York, и Библиотека имени Рудонина - Москва. За нея и за други свои трудове авторът е награден от Съюза на учените в България за високи научни постижения през периода 1993-1996 година.

Издание: 
Второ преработено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1997
Местоиздаване: 
София
Страници: 
283
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран