фирмена култура и комуникация

Анотация: 

Защо често хората не се разбират на работното място? Кое поражда конфликтите? Може ли фирмената култура да спаси организацията от катастрофа и да й помогне да триумфира? Каква е ролята на церемониите и ритуалите в деловата среда? Кое общуване е най-резултатно: словесното, безмълвното, писмовното или телефонното? Какъв да бъде изборът ни на облеклото за успеха?... Книгата не само търси отговор на тези въпроси, но и сама задава нови. В нея се съпоставят и противопоставят либерални и консервативни ценности на управление; разглеждат се интересни и ефективни модели на организационно поведение; предлагат се десетки казуси от практиката на преуспяващите мениджъри.
Авторът се изкушава да мисли, че този труд може да подпомогне създаването и реализирането на успешна фирмена стратегия и пълноценно прилагане на информационния и комуникационния инструментариум.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
207
ISBN: 
954-494-159-2
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран