Анатомия на човека - част втора

Вътрешни органи, сърдечносъдова система, нервна система
Анотация: 

АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА
Втора част. Вътрешни органи, сърдечносъдова система, нервна система
Учебник - атлас за студентите от НСА
Под общата редакция на доц. д-р Мария Гикова

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Страници: 
365
ISBN: 
10: 954-718-181-5, 13: 978-954-718-181-6
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран