Личност и възпитание

Анотация: 

Книгата е предназначена за широк кръг читатели: студенти, родители и граждани. За студентите по психология и педагогика, както и за студентите от другите учителски специалности, книгата е учебно пособие към дисциплините детска и педагогическа психология, педагогика (теория на възпитанието).

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
171
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран