Римско Вещно право

Подбрани фрагменти от класическата римска юриспруденция
Анотация: 

Книгата е въведение в основните институти, Препращания към разпоредби от българското, австрийското и германското законодателство.
Casebook на римско вещно право - австрийско издание, първо издание на български език.

Издание: 
Първо издание на български език
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Страници: 
316
ISBN: 
954-730-066-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран