Провокацията учебен процес

Практически съвети за университетския преподавател
Анотация: 

Настоящото издание е оригинален опит за представяне на съвременни идеи и подходи към организацията и провеждането на учебния процес във ВУЗ. Предлаганите техники и подходи са апробирани в учебни курсове с университетски преподаватели, както и в индивидуалната учебна дейност на авторите.
Книгата "Провокацията учебен процес" е замислена като практическо ръководство за новопостъпили университетски преподаватели и аспиранти - бъдещи преподаватели. Но и специалисти с по-голям опит, както и учители биха намерили провокативни интересни идеи за усъвършенстване на учебната си работа. Предложените техники и подходи могат да бъдат приложени в различни форми за образование на възрастни и в този смисъл ръководството би било полезно за различни специалисти, ангажирани в курсове за квалификация и преквалификация, и в друг вид образователна дейност с възрастни. Книгата е провокация и за студентите по отношение осмислянето на собственото им учене и ролите им на активни партньори на преподавателите в учебния процес.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1997
Местоиздаване: 
София
Страници: 
213
ISBN: 
954-8542-39-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция