Бизнеспланиране

Анотация: 

„Има три типа компании: тези, които правят нещата да се случват; тези, които гледат нещата как се случват; тези, които се учудват какво се случва "
Анонимен автор
Планирането предоставя шансове на всяка компания „да прави нещата да се случват". Познаването, както на процеса (планиране), така и на неговия продукт (плана) е изключително полезно за ръководителите на всички нива на управление.
Планирането генерира и координира творчески идеи за развитие на бизнеса, които намират израз в съгласуван и обоснован бизнесплан на стартираща или съществуваща компания. Това разбиране на автора предопределя и целта на предлаганата книга - да разкрие основните аспекти на бизнеспланирането, разглеждани в тяхната взаимна връзка и зависимост. А ако читателите намерят в нея, както задоволително съотношение между въпроси и отговори, така и достатъчно свобода и стимули за предприемаческо мислене при разработване на своите бизнеспланове, то задачата на автора ще бъде изпълнена.
При написването на тази книга особено полезни за нас бяха дискусиите и разговорите с колеги и приятели от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране"; предоставените материали и консултации с банкови експерти и представители на редица финансови институции; въпросите, бележките и интереса на студентите (бакалавърска и магистърска степен) от специалностите „Маркетинг", „Прогнозиране и планиране на икономическите системи" и „финанси" в Университета за национално и световно стопанство - гр. София.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Страници: 
323
ISBN: 
954-649-736-3
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран