Статия

Проект „Софийската Света гора – минало и настояще”

Състояха се три от предвидените през месец септември 4 туристически обиколки, включващи Общо 11 манастира, Тракийска голема могила, крепостта Урвич и национална художествена галерия „Квадрат 500”.

Проект „Софийската Света гора – минало и настояще”

Състояха се две от предвидените по проекта туристически обиколки. Участниците в тях преживяха незабравими и вълнуващи моменти в посетените манастири. Навсякъде бяхме посрещнати изключително топло и с много внимание, насладихме се на увлекателните и поучителни беседи от живеещите в манастирите духовни лица. Особено емоционална и незабравима ще остане срещата ни с игумения Марина в Долнолозенски манастир „Свети апостоли Петър и павел”, която ни поднесе интересен разказ за манастира и смисъла на живота, подари на всеки от участниците икона, както и книга за живота и чудесата на СВ. Лука.

Камерен ансабъл "Елите синове на изкуството" при БАМ

Камерен ансабъл "Елите синове на изкуството" при БАМ Диригент: Йосиф Герджиков с подкрепата на Министерство на културата и Столична библиотека ви кани на концерт посветен на Деня на Славянската писменост и Българската култура и Светите Първоапостоли Кирил и Методи.

Споделено: Пример за добра практика

Едва ли са много фирмите в България, които могат да назначат хора с увреждания на работа като разкриват специално за целта нови работни места.
БГАСИСТ ООД е специализирано предприятие, което поради осъзнатата си корпоративна социална отговорност, разработи и изпълнява проект за разкриване на четири нови работни места. Проектът е финансиран по Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Продължителността на проекта „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ е 16 месеца и следва да приключи през месец ноември 2017 г.

Обява

Фирма БГАСИСТ ООД разкрива две нови работни места за длъжност „Оператор, инсталиране софтуер“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1668-C01 „Осигурена заетост на лица с увреждания в БГАСИСТ ООД“ изпълняван от БГАСИСТ ООД, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Страници